RIKVIP IOS

Trang tải game RikVip IOS chính thức từ nhà phát hành.
Bước 1:
- Bấm chọn "Tải bản cài đặt"
Bước 2:
- Chọn Install Application > Đồng ý Cài đặt
Bước 3:
-  Vào phần Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Quản lý thiết bị (Device Management) >Chọn Tiến hành Trust (tin cậy) nhà cung cấp
Bước 4:
- Trở về màn hình chính chọn biểu tượng RIKVIP để chơi game

Chúc bạn chơi game may mắn và phát tài!!!
Hướng dẫn xác minh